Onze diensten uitgelicht

Hoe werken wij?

Piet van Mierlo Aannemer BV hecht veel waarde aan een goede relatie met haar opdrachtgevers en we zijn er dan ook erg alert op dat de gemaakte afspraken tot in de puntjes  worden nagekomen. Zeker bij de start van elk project, of het nu particuliere- of utiliteitsbouw betreft, is het scheppen van duidelijkheid het belangrijkste aspect voor het opbouwen en vooral behouden van een goede relatie.

  • duidelijkheid in prijsvorming
  • wat is wel en niet begrepen in de aanneemsom
  • wie draagt zorg voor de coördinatie van alle werkzaamheden
  • waar is de aannemer wel en niet verantwoordelijk voor
  • duidelijke afspraken maken m.b.t. eventueel meerwerk

Allemaal facetten die te maken hebben met een clean beleid en die als ze niet of onvoldoende zijn doorgesproken, onherroepelijk leiden tot verstoring van de relatie op termijn. Naast het scheppen van duidelijkheid begrijpen wij als geen ander dat wijzigingen tijdens het bouwproces aan de orde van de dag zijn, het is dan ook belangrijk dat wij als aannemer hierop flexibel kunnen reageren, Onze medewerkers hebben de ervaring om moeiteloos in te spelen op de wensen van onze opdrachtgevers. Uiteraard bouwen wij niet alleen, daarom hebben wij een netwerk van betrouwbare onderaannemers. De jarenlange samenwerking met deze bedrijven heeft ervoor gezorgd dat we perfect op elkaar zijn ingespeeld zodat planning en werkwijze naadloos op elkaar aansluiten.